V košíku je za 0,-Kč

Jáchymovské tábory - PEKLO, ve kterém MRZLO


Naše akční cena Připravujeme • Přijímáme objednávky Tip
Kód:0017
Výrobce: NZB
Běžná cena : 590,-
Naše cena:

  » Zobrazit košík

  » Detaily, recenze a videoupoutávkyRozsáhlá, ale nesmírně čtivá kniha o trestaneckých táborech, které v letech 1949–1961 fungovaly na Jáchymovsku, Hornoslavkovsku a na Příbramsku. Vězňové umístění v těchto „uranových táborech“ byli nuceni jako novodobí otroci těžit uranovou rudu pro Sovětský svaz. Jedinci, kteří odpírali těžit uran, byli podrobováni exemplárním sadistickým trestům. Kniha obsahuje celou řadu unikátních obrazových reprodukcí. Publikace je určena odborníkům i laikům, kteří chtějí událostem rozumět do hloubky a v souvislostech.

»Uranový gulag«, »Jáchymovské peklo«, »Mauthausenské schody«, »jáchymovský Himmler«, »usmívající se ďábel Albín Dvořák« – Taková často bývá terminologie populárních, někdy ale i odborně laděných textů, které popisují uranové doly na Jáchymovsku a represivní vězeňský systém zdejších trestaneckých táborů. Jaká ale byla skutečnost, a co je pouhou legendou. Nová publikace se snaží s pomocí hloubkových rešerší i rozsáhlého terénního pátrání syntetizovat dosavadní poznatky a současně vynést na světlo i věci doposud neznámé. »Koncentrační tábory« při národním podniku Jáchymovské doly tak na stránkách knihy znovu ožívají v mnoha doposud pozapomenutých nebo zcela zapomenutých detailech. Kniha odhaluje represivní zločinnost, která rozhodně není vázána jen na jeden určitý totalitní systém.

Ve vzpomínkách politických vězňů se například opakovaně objevují příběhy o drakonických trestech, jimiž zdejší odpírače uranové těžby trýznil velitel tábora František Paleček, legendami označovaný jako Albín Dvořák. Vězňové, kteří odmítali fárat uran, museli na jeho příkaz několik hodin či dokonce dní nehnutě stát na mrazu v chabém vězeňském oblečení. Publikace se na základě dostupných archiválií snaží ověřit pravdivost těchto vyprávění. Vedle toho se však nová kniha zabývá i celou řadou dalších, doposud opomíjených dobových okolností.

OBSAH KNIHY Jáchymovské tábory - PEKLO, ve kterém MRZLO

Vězeňský systém, trestanecké práce a koncentrační tábory

Vězeňský systém a přikázané vězeňské práce • Otrocké práce a trestanecké kolonie • Tábory koncentračního typu • Charakter tuzemských poválečných táborů

Uran a radium z Jáchymovska

Rozkvět lázeňského města • V Říšské župě Sudety • Poválečný rozvrat jako začátek nového chaosu

Těžba uranu a tábory v letech 1946–1951

Národní podnik Jáchymovské doly • Začíná hon na pracovní síly • Němečtí váleční zajatci a vývoj ostrahy • Budování trestaneckých táborů pro československé vězně • Ostraha trestanců a táborů • Oplocení trestaneckých táborů • Krušný život v krušnohorských táborech • Denní režim táborového vězně • Jáchymovské doly versus ministerstvo spravedlnosti • Stavební, hygienické a zdravotní nedostatky táborů • Špatná organizace práce a nedostatečná výstroj • Zásah proti českému vedení jáchymovského podniku • Sovětizace justičního aparátu • Radikalizace složek SVS • Ostraha SVS versus sovětští instruktoři a SNB Jeřáb • Společný úděl SVS a SNB • Oficiální komunikace trestanců s příbuznými • ‚Bylo i pár slušných bachařů‘• Společenský status politických vězňů • Odsouzenci v rámci poválečné odplaty (retribuce)

Trestanecké tábory ve správě SNB

Obsazení táborů složkami Národní bezpečnosti • Kauza Martínek a spol. • Maximalizace otrockých sil • Nastolení vojenského řádu a systematické šikany • Přeprava trestanců hromadně spoutaných v laně • Samospráva odsouzených • Období největšího hladu • Rajóny zvané „brigády“ • Útěky z trestaneckých táborů • Vývoj v údržbě táborů a jejich vybavení mezi roky 1951–1954 • Vývoj v pracovní vybavenosti vězňů mezi roky 1951–1954 • Pokračující nedostatky ve zdravotní péči • Pomoc i nátlak od sovětských inženýrů • Civilisté na Jáchymovsku • Těžba uranu předmětem špionáže • Politické změny roku 1953 • Změny v politice diferencovaného stravování • Oficiální, i neoficiální kulturní činnost v táborech

František Paleček vulgo Dvořák

Albín Dvořák alias František Paleček • Rodinné a sociální zázemí Františka Palečka • Vstup do KSČ a složek Ministerstva vnitra • Nikoho prý nezastřelil • Obávaný a nevypočitatelný surovec • »Palečkův hrad« • Nečekaný obrat v roce 1953 • Vyhledával diskuze s některými vězni • Odchod z Jáchymovska • Na VII. správě StB

Týrání zimou jako nástroj represe

Sčítací nástupy, apely a filcunky • Vývoj táborové korekce • Podzemní bunkr • Shodná podstata všech táborových korekcí

Táborový pranýř za protesty a vzdor

Pranýř • Vojenský polní trest prvního stupně • V táborech a věznicích • Pranýřování u plotu na táborech nucené práce • Pranýřování za přestupky proti řádu trestaneckých táborů • Tresty nařízeného stání v areálu tábora Rovnost • Případ Ondreje Podobena • Spoluzodpovědnost některých táboráků

Pranýř za odpírání těžby z důvodu svědomí

Ateistický stát versus náboženství • Baptisté • Adventisté sedmého dne • Svědkové Jehovovi • Solitéři • Táborová koexistence adventistů a svědků Jehovových • Důvody pro odmítání pozdravu dozorců • Neúspěšné pokusy o převýchovu odpíračů těžby uranu • Tři a více na Rovnosti • Vázání do drátů a pranýřování na střechách • Pokračující represálie během zimy 1952–1953 • Neúspěšná vyšetřování v roce 1953

Trestanecké tábory v letech 1954 až 1961

Poslední velké vzepětí represálií • Případ Požár • Nudlová aféra a další soudobé rebelie • Zlepšování hygienických a životních podmínek vězňů • Pokles těžby uranu a změny v ostraze táborů • Pracovní morálka vězňů po zmírnění represí • Volnočasové aktivity v táborech druhé poloviny padesátých let • JAV • »Justiční« statek Sýrovice – svět sám pro sebe • Ekonomika provozu jáchymovských dolů • »Zisky« trestanců v uranovém průmyslu • Souhrnné počty nasazených trestanců a statistika úmrtí • Likvidace Správy MV Jáchymov a posledních táborů

Vyšetřovací komise 1968–1970

Pražské jaro 1968 a činnost bývalých politických vězňů • Ohlasy mediální kampaně • Vznik mezirezortní zvláštní inspekce • Průběh vyšetřování • Ponižování trestanců • Korekce a pranýřování • Počasí na Jáchymovsku • Fyzické násilí a ublížení na zdraví • Zdravotní a lékařská péče • Závěrečné hodnocení činnosti zvláštní inspekce • Rehabilitace a jiná právní vypořádání • Aktuální stav táborových areálů a možnosti dalšího bádání


Další příbuzné tituly

Jaboud: Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky
Jaboud: Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky

189,- Detail »


Vojáku Vladimíre... Karel Čapek, světová válka, odpírání vojenské služby...
Vojáku Vladimíre... Karel Čapek, světová válka, odpírání vojenské služby...

340,- Detail »


Max von der Grün: Dva dopisy Pospischielovi
Max von der Grün: Dva dopisy Pospischielovi

210,- Detail »


Jaboud: Jak mě sledovala Státní bezpečnost 
a jiné vzpomínky
Jaboud: Jak mě sledovala Státní bezpečnost a jiné vzpomínky

195,- Detail »
Nahoru